Loading...
4.78/ 5 7 đánh giá

Pokemon 2 - Pokémon 2 (Pocket Monsters 2) tập 409 , Part 2 - Pokemon Sun And Moon, Pokémon 2 (Pocket Monsters 2) 1997

0Satoshi cùng cộng sự mình là Pikachu tới vùng đất mới: Kalos để thực hiện giấc mơ trở thành Pokemon Master cùng những người bạn mới là Citron, một Gym Leader nhưng giấu không cho Satoshi biết; Eureka, em gái Citron, đi theo với nhiệm vụ cao cả là tìm vợ cho anh trai Citron của mình; Serena, cô bạn thời thơ ấu của Satoshi. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những con Pokemon mới và các thể tiến hóa Mega cực kỳ đẹp hay ngứa mắt người xem sẽ từ từ được trình làng mọi người.

https://phimgi.net:443/xem-phim/pokemon-2-pokemon-2-pocket-monsters-2-tap-409-server-1409
 • Tập 401
 • Tập 402
 • Tập 403
 • Tập 404
 • Tập 405
 • Tập 406
 • Tập 407
 • Tập 408
 • Tập 409
 • Tập 410
 • Tập 411
 • Tập 412
 • Tập 413
 • Tập 414
 • Tập 415
 • Tập 416
 • Tập 417
 • Tập 418
 • Tập 419
 • Tập 420
 • Tập 421
 • Tập 422
 • Tập 423
 • Tập 424
 • Tập 425
 • Tập 426
 • Tập 427
 • Tập 428
 • Tập 429
 • Tập 430
 • Tập 431
 • Tập 432
 • Tập 433
 • Tập 434
 • Tập 435
 • Tập 436
 • Tập 437
 • Tập 438
 • Tập 439
 • Tập 440
 • Tập 441
 • Tập 442
 • Tập 443
 • Tập 444
 • Tập 445
 • Tập 446
 • Tập 447
 • Tập 448
 • Tập 449
 • Tập 450
 • Tập 451
 • Tập 452
 • Tập 453
 • Tập 454
 • Tập 455
 • Tập 456
 • Tập 457
 • Tập 458
 • Tập 459
 • Tập 460
 • Tập 461
 • Tập 462
 • Tập 463
 • Tập 464
 • Tập 465
 • Tập 466
 • Tập 467
 • Tập 468
 • Tập 469
 • Tập 470
 • Tập 471
 • Tập 472
 • Tập 473
 • Tập 474
 • Tập 475
 • Tập 476
 • Tập 477
 • Tập 478
 • Tập 479
 • Tập 480
 • Tập 481
 • Tập 482
 • Tập 483
 • Tập 484
 • Tập 485
 • Tập 486
 • Tập 487
 • Tập 488
 • Tập 489
 • Tập 490
 • Tập 491
 • Tập 492
 • Tập 493
 • Tập 494

[X]
[X]